Về Chúng Tôi

VESA ACADEMY

Chúng tôi Công ty TNHH VESA được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày ngày 08 tháng 03 năm 2019, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Mã số thuế: 0315554611