Tất cả khóa học tại Vesa

Khóa học Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

4,500,000VND

Khóa học Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

Ngày Khai Giảng: 30/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 2-4-6

Khóa học Google Ads

5,000,000VND

Khóa học Google Ads

Ngày Khai Giảng: 30/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 3-5-7

Khóa học Facebook Ads

5,000,000VND

Khóa học Facebook Ads

Ngày Khai Giảng: 27/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 2-4-6

Khóa học Ecommerce Cơ Bản

5,000,000VND

Khóa học Ecommerce Cơ Bản

Ngày Khai Giảng: 27/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 2-4-6

Khóa Học Digital Marketing Cơ Bản

4,500,000VND

Khóa Học Digital Marketing Cơ Bản

Ngày Khai Giảng: 25/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 2 -4 -6

Bán Hàng Online Trên Sàn Thương Mại Điện Tử

5,000,000VND

Bán Hàng Online Trên Sàn Thương Mại Điện Tử

Ngày Khai Giảng:

Lịch học/ Thời gian: 2-4-6

Khóa học Thiết Kế Website Bằng WordPress

5,000,000VND

Khóa học Thiết Kế Website Bằng WordPress

Ngày Khai Giảng: 30/09/2020

Lịch học/ Thời gian: 3-5-7

Khóa Học Digital Marketing Cho BDS

4.500.000VND

Khóa Học Digital Marketing Cho BDS

Ngày Khai Giảng: 30/09/2020

Lịch học/ Thời gian: Thứ 2 - 4 - 6