Chính Sách Bảo Mật

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1 Chúng tôi /tôi, Công ty TNHH VESA một chủ sở hữu duy nhất (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sửa đổi / luật pháp tiếp theo nào),  Có địa chỉ: Mặt bằng 3.3, Tầng 2, Tòa nhà The Garden Mall, 190, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Người tạo ra Chính sách Bảo mật này đảm bảo cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn đối với việc bảo vệ thông tin vô giá của bạn. Để mang lại cho bạn khả năng sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và trong một số trường hợp, tiết lộ thông tin về bạn. Để tăng cường bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thực tiễn thông tin của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

1.2 Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên website này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.3 Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi mail đến VESA ACADEMYtheo địa chỉ: service@vesa.com.vn để giải quyết.

1.4 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại / gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: service@vesa.com.vn.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Các mục đích đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:

2.1. Tư vấn về dịch vụ của chúng tôi và các tư vấn khác;

2.2. Cải tiến dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi
2.3. Phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi;

2.4. Điều chỉnh theo thói quen sử dụng website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập website trước đây hay chưa và website nào dẫn bạn tới website;

2.5. Điều chỉnh website dễ sử dụng hơn và thiết kế website và các sản phẩm, dịch vụ theo sở thích và nhu cầu của bạn;

2.6. Tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp;

2.7. Gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
2.8. Cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường.

2.9 Cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

2.10. Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.11 Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.
3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

3.1 Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại (Cố định hoặc di động), địa chỉ thư điện tử, số định danh, quốc tịch, ngày sinh và thông tin thẻ tín dụng.

3.2 Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:

3.2.1. Đăng ký thông tin để nhận tư vấn về khóa học hoặc các tư vấn khác;

3.2.2. Mở một tài khoản trên website (Nếu có);

3.2.3. Đặt dịch vụ thông qua website;

3.2.4. Cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi qua website;

3.2.5. Tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (Như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc

3.2.6. Tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức.

3.3 Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.

3.4 Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác hoặc nội dung hoặc tài nguyên. Chúng tôi không có quyền kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân khác ngoài Chúng tôi.

3.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào như vậy, và không xác nhận bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

3.6 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, hoặc do bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào tính đầy đủ, chính xác hoặc tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và Trang web của bên thứ ba này có thể có chính sách bảo mật riêng của họ điều chỉnh việc lưu trữ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể phải tuân theo đến. Chúng tôi khuyến nghị rằng khi bạn truy cập Trang web của bên thứ ba, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của Trang web của bên thứ ba vì nó liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web.

3.7 Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu như “cookie” trên các trang nhất định trên Trang web của chúng tôi. “Cookie” là các tệp nhỏ nằm trên ổ cứng của bạn để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh. Chúng tôi cũng cung cấp một số tính năng nhất định chỉ khả dụng khi sử dụng “Cookie”. Cookie cũng giúp chúng tôi cung cấp thông tin, được nhắm mục tiêu theo sở thích của bạn. Cookie có thể được sử dụng cho dù bạn có đăng ký với chúng tôi hay không.

3.8 Website của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (Ví dụ, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng website của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, hoặc những tính năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này.

3.9 Thông tin liên hệ của bạn cũng được sử dụng để liên hệ với bạn khi cần thiết. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản trị Trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn cũng được sử dụng để giúp nhận dạng bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp bảo vệ các đối tác và chính chúng tôi khỏi gian lận. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các quy trình bảo mật của mình khi có công nghệ mới.Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đưa một thông báo nổi bật trên trang web trước khi thông tin về bạn được chuyển và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

3.10 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để tuân thủ Lệnh của Tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự khác, hoặc khi chúng tôi tin tưởng thành thực rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp; ngăn ngừa tổn hại vật chất sắp xảy ra hoặc tổn thất tài chính; hoặc điều tra hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng của Chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên tuân theo Chính sách bản quyền của chúng tôi như được đề cập trong Điều khoản sử dụng vì chúng tôi theo quyết định riêng của mình cho rằng cần thiết hoặc thích hợp liên quan đến việc điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác. Trong những sự kiện như vậy, Chúng tôi có thể tiết lộ tên, địa chỉ, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của VESA ACADEMY

5. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài trong phạm vi thu thập thông tin

6. BẢO MẬT

6.1 Chúng tôi sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa. Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

7. AN TOÀN DỮ LIỆU

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

7.1  Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

7.2  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

8. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

9.1 Gọi điện thoại đến hotline: 028 2208 2888

9.2 Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: : service@vesa.com.vn

10. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

10.1 Công ty TNHH VESA

10.2 Tên tiếng Anh: VESA COMPANY LIMITED

10.3 Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315554611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/03/2019. Đăng kts thay đổi lần thứ 1 ngày 23/12/2019

10.4 Trụ sở chính: Mặt bằng 3.3, Tầng 2, Tòa nhà The Garden Mall, 190, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

11. QUYỀN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

11.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.

11.2 Việc bạn tiếp tục sử dụng website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.
12. HIỆU LỰC THI HÀNH

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày …………….